Програма конференції «Еволюція поглядів А. І. Гнатишака у клінічній онкології» 21.04.20177

Головна / Новини / Програма конференції «Еволюція поглядів А. І. Гнатишака у клінічній онкології» 21.04.20177

Шановні колеги,
21 квітня 2017 року відбудеться науково–практична конференція
«Еволюція поглядів А. І. Гнатишака у клінічній онкології»
(до сторіччя від дня народження професора А. І. Гнатишака)
Проф. А. І. Гнатишак народився в сiм’ї українського священика. Закiнчив гiмназiю в Перемишлi, а в 1941 р. – Львiвський медичний iнститут. У 1950 р. захистив кандидатську дисертацiю «Рак i туберкульоз», у 1959 р. – доктор-
ську – «Рак щитовидної залози». Професор А. Гнатишак був першим у колишньому СРСР, хто зумiв зосередити викладання онкологiї студентам на окремiй кафедрi, яку органiзував у Львовi в 1966 р. У 1975 р. його стараннями було видано «Учебное пособие по общей и клинической онкологии» (Москва, «Медицина») – перший у СРСР посiбник із загальної та клiнiчної онкологiї для студентiв.

ПРОГРАМА
9.00 – 10.00 Реєстрація
10.00-10.30 Білинський Б. Т. – професор кафедри онкології та медичної радіології
ЛНМУ ім. Данила Галицького. «Спогади про А. І. Гнатишака, презентація
книги «Професор А. І. Гнатишак (до 100-річного ювілею)»
10.30-11.00 Думанський Ю. В. – член-кореспондент АМН України, ректор Донецького
національного медичного університету. «Розвиток онкологічної освіти в
Україні від кафедри онкології А. І. Гнатишака до сьогодні»
11.00-11.20 Держко І. З. – доцент, завідувач кафедри філософії та економіки ЛНМУ
ім. Данила Галицького. «Світоглядно-філософські аспекти теоретичної і
практичної діяльності проф. А. І. Гнатишака»
11.20–11.35 Фецич Т. Г. – професор, завідувач кафедри онкології та медичної
радіології ЛНМУ ім. Данила Галицького.
«Кафедра онкології у Львові – сьогодення і майбутнє»
11.35–12.00 Ковальчук І. В. – головний онколог ЛОДА, головний лікар ЛДОРЛДЦ.
«Розвиток Львівського онкоцентру від часів А. І. Гнатишака до
сьогодення та перспективи росту»
12.00–12.30 Перерва на каву
12.30–13.10 Ковальов О. О. – професор, головний позаштатний спеціаліст з онкології
онколог МОЗ України. «Індивідуалізація лікування – можливості
хіміотерапії раку ще не вичерпані. Від онкобіограм Гнатишака до
молекулярного профілювання пухлини»
13.10-13.40 Володько Н. А. – професор кафедри онкології та медичної радіології
ЛНМУ ім. Данила Галицького. «Теоретична спадщина професора
А. І. Гнатишака: пророчі ідеї в лікуванні раку яєчника»
13.40–14.00 Шпарик Я. В. – доцент, завідувач відділення хіміотерапії ЛДОРЛДЦ. “Ідеї
професора А. І. Гнатишака і сучасна гормонотерапія раку грудної залози”
14.00-15.00 Обід
15.00-15.30 – проф. Савран В.Р. -“Наукові погляди професора Гнатишака на патологію грудної залози”
15.30-16.00 Шпарик Я. В. – доцент, завідувач відділення хіміотерапії ЛДОРЛДЦ.
«Сучасні тенденції імунотерапії злоякісних пухлин»
16.00–16.20 Милян Ю. П. – лікар-радіолог ЛДОРЛДЦ.
«Радіологічні критерії відповіді на лікування»
16.20–16.40 Перерва на каву
16.40-17.10 Дійчук Ю. П. – завідувач відділення урології ЛДОРЛДЦ.
«Еволюція підходів в онкоурології та сучасні досягнення»
17.10–17.30 Тріль О. В. – заступник головного лікаря ЛДОРЛДЦ.
«Історія радіології у Львові та радіологічний компонент проекту
Світового банку у Львівській області»
17.30 Засідання правління Національної асоціації онкологів України

Місце проведення: м. Львів, пл. Князя Святослава, 5,
конференц зал-1 готелю «Таурус»
Організатор: ЛДОРЛДЦ
Контактна особа: Тріль Орест Володимирович,
заступник головного лікаря ЛДОРЛДЦ з медичної частини.
Контакти: тел. 0322-954085, моб. тел. 050-4318947