Мезотеліома очеревини: українські онкологи отримали національний стандарт медичної допомоги

Головна / Пацієнтам / Мезотеліома очеревини: українські онкологи отримали національний стандарт медичної допомоги

Мезотеліома очеревини: українські онкологи отримали національний стандарт медичної допомоги

Мезотеліома очеревини (МО) – рідкісне та агресивне первинне злоякісне утворення очеревини, яке характеризується поширеними множинними метастатичними пухлинними вузликами, що уражають різні відділи вісцеральної та парієтальної очеревини. Азбест є визнаним канцерогеном, який призводить до виникнення  мезотеліоми плеври. Існує нижча кореляція, однак азбест, також, є фактором ризику і для МО. Близько 33-50% пацієнтів з діагнозом МО повідомляють про те, що вони в минулому піддавалися впливу азбесту.

Клінічна картина МО у більшості випадків є безсимптомною. Будь-які прояви хвороби є нечіткими і неточними. Більшість випадків захворювання діагностується на пізній стадії, і, в середньому, часовий проміжок від появи симптомів до постановки діагнозу складає кілька місяців, що свідчить про підступний характер цього захворювання. Посилаючись на багатоцентрові когортні дослідження, найчастішими симптомами/ознаками є асцит (77%), абдомінальний біль (69%), астенія (43%), втрата ваги (32%), анорексія (30%) та збільшення черевної порожнини (30%). У багатьох випадках МО виявляється випадково: під час операцій на черевній порожнині або ж як супутній прояв інших патологій. Диференціальна діагностика може включати такі часті патологічні стани, як наявність перитонеальних метастазів від пухлин шлунково-кишкового тракту або раку яйників.

МО – це рідкісне та важке захворювання. Тому, управління терапевтичним процесом міждисциплінарною командою вважається найкращою практикою лікування, а також невід’ємною складовою скоординованої допомоги таким хворим. Зустрічі міждисциплінарної комісії спрямовані на співробітництво лікарів, які займаються лікуванням таких специфічних пухлин, а їх підхід до лікування керується готовністю спиратись на науково обґрунтовані клінічні рішення а також координувати надання допомоги на всіх етапах терапевтичного процесу, заохочуючи пацієнтів, у свою чергу, активно дбати за себе.

Сучасним стандартом лікування хворих на МО є застосування методу комбінованої терапії із залученням циторедуктивних операцій та HIPEC (hyperthermic intraperitoneal chemotherapy).

Дані результатів  міжнародних багатоцентрових досліджень, а також, нещодавно проведеного мета-аналізу свідчать, що схема циторедуктивна хірургія + HIPEC є пріоритетною в пацієнтів із МО та забезпечує медіану загальної виживаності таких хворих від 34 до 92 місяців. Таке лікування рекомендується пацієнтам із МО замість паліативної допомоги, за умови, якщо пацієнт перебуває у задовільному клінічному стані для серйозної операції, має резектабельну пухлину, і якщо лікування проводиться у медичному закладі, який спеціалізується на злоякісних утворах перитонеальної поверхні.

Спираючись на міжнародні клінічні рекомендації комбіноване лікування інтраперитонеально дисемінованих пухлин в тому числі МО з використанням циторедуктивних операцій + HIPEC застосовується нами з 2007 р. У 2022 р. в Україні затверджено новий Державний стандарт лікування МО максимально наближений до найкращих світових клінічних практик.

Отже, зміна поглядів онкологічної спільноти щодо парадигми лікування таких хворих та стандартизація такого лікування дозволяє забезпечити тривалі терміни виживаності хворим на цю рідкісну, складну, проте курабельну патологію.

 

Підготував: к.м.н., лікар хірург-онколог Ярема Р.Р.