Урологічне відділення

Головна / Відділення / Урологічне відділення
Урологічне відділення

Завідувач відділення:
Дійчук Юрій Петрович

Лікарі:
Кальмук Богдан Зіновійович
Кепич Ярослав Михайлович
Ковальчук Назар Олександрович
Ковальчук Сергій Володимирович
Куртяк Михайло Богданович
Юрчишин Ігор Ярославович
Сабадаш Максим Євгенович, к.мед.н.

Консультант: асистент кафедри онкології Василь Ковальський, PhD.

телефони:
завідувач                   295 37 66
чергова медсестра     295 37 67

Відділення розраховане на 24 пацієнтів.

Урологічне відділення онкоцентру створене у березні 2004 року.
У штаті 7 лікарів, четверо з них з вищою кваліфікаційною категорією, один з першою, двоє з другою. Усі лікарі сертифіковані, як лікарі-онкологи.
Стаціонарна допомога в повній мірі ґрунтується та стандартних технологіях обстеження та лікування нормативних документів МОЗ України (наказ № 330 від 17.09.2007 та наказ  № 554 від 15.06.2007).

Матеріальна база відділення дозволяє виконувати необхідні процедури в  об`ємі передбаченим стандартами обстеження та лікування онкологічних пацієнтів (3 резектоскопи, цистоскопи, включаючи фіброцистоскоп, обладнання для біопсійного забору матеріалу, проведення лапароскопічних операцій). Широко використовуються діагностичні можливості комп’ютерної томографії, рентгенографії, УЗД, остеосцинтитграфії. Морфологічна верифікація біопсійного та операційного матеріалу проводиться з вказанням патоморфологічної структури, глибини інвазії, клітинної атипії. Комплексна терапія включає застосування лінійного прискорювача, різноманітних схем хіміотерапії.

З метою раціонального використання ліжкового фонду ряд обстежень проводяться на догоспітальному етапі, як-от поліпозиційна біопсія простати, визначення рівня онкомаркерів (PSA, альфа-фетопротеїн, ХГ), КТ.

Спеціальне лікування планується за участю уролога, променевого терапевта, спеціаліста хіміотерапевтичного відділення.

Переважна більшість оперативних втручань носить радикальний характер. Хворі метастатичним раком нирки отримують програмне хіміотерапевтичне лікування, інтерферонотерапію. Радикальні цистектомії проводяться з розширеною лімфаденектомією, часто з ілеоцистопластикою.

При радикальних простатектоміях добиваються  максимального збереженням зовнішнього сфінктера та латеральних нейросудинних пучків. Широко застосовуються заочеревинні, тазові, радикальні пахвинні лімфодисекції. На протязі 2 останніх років впроваджуються методики лапароскопічних втручань (видалення кист нирки, лімфаденектомія, радикальна нефректомія).

ТУР сечового міхура у пацієнтів з вперше виявленою онкопатологією проводиться з метою морфологічної верифікації та стадіювання процесу. У випадках неінвазивного росту пухлини застосовується доміхурева інстиляція доксорубіцину, при низько-диференційованих процесах уро-БЦЖ терапія. В окремих випадках проводиться резекція сечового міхура.

Лікування раку простати, крім радикальних простатектомій (13 в 2009 році, 14 у 2011 році), проводиться за методикою МАБ. В переважній більшості випадків (60 в 2011 році) хворі перенесли двобічну орхектомію в поєднанні з прийомом антиандрогенів. Корекція ГТ проводиться що 3 місяці під контролем УЗД, рівня PSA, дигітального обстеження простати.